richard

Ervaren partner

Inforing werkt al jaren samen met grote en kleine gemeenten en welzijn organisaties. Alle opgedane ervaring is gebundeld in onze RIS applicatie. RIS staat voor Registratie- en Informatiesysteem, een flexibele oplossing met tal van bestaande modulen en onbeperkte maatwerk mogelijkheden. Zodat we ten alle tijden aan de wensen van onze opdrachtgevers kunnen voldoen.

Belangrijke eigenschappen

Via internet te gebruiken

Onze oplossingen zijn beschikbaar als zogenaamde  "Software as a Service" oplossing, en draait op een private cloud welke volledig in ons eigen beheer is.

 

Periodieke updates

Elk kwartaal worden updates uitgevoerd in het kader van wet- en regelgeving, en worden aanpassingen doorgevoerd die wij of de opdrachtgever nodig achten.

Veiligheid voor alles

De beveiliging wordt afgestemd aan uw wensen als opdrachtgever, multifactor authenticatie is mogelijk door gebruik van tokens, SMS, APP en e-mail verificatie.

Koppelvlakken

Er zijn uitgebreide mogelijkheden tot het opzetten van koppelingen met andere systemen, zowel bestaande als maatwerk koppelingen worden in korte tijd opgezet.

 

RIS Vroeg Eropaf

In het kader van het project vroegsignalering bij problematische schulden is in samenwerking met de gemeente Amsterdam de applicatie RIS Vroeg Eropaf ontwikkeld. Dit unieke regiesysteem wordt sinds 2009 zeer succesvol ingezet bij tal van gemeenten.   Veel mensen met financiële problemen melden zich niet of (veel) te laat bij instanties voor schuldhulpverlening. Een dilemma…

Meer informatie

Documenten digitaal ondertekenen

Decennialang bekrachtigde een traditionele ‘natte’ handtekening de gemaakte afspraken. Steeds vaker doen we echter met elkaar op afstand zaken. Dat vraagt om een officiële, rechtsgeldige, digitale handtekening om een document digitaal mee te ondertekenen. Inforing ontwikkelde een unieke app die u zekerheid biedt en verder helpt.   Klaar voor de toekomst Het inkttijdperk en het…

Meer informatie

RIS voor een Goede- en Kansrijke Start

Projecten met een “1000 dagen programma” volgens de Goede- of Kansrijke Start methode richten zich op jonge kwetsbare gezinnen. Deze gezinnen hebben te maken met sociale en financiële problematiek en kunnen niet zelfstandig uit hun problematische situatie komen.   Het doel van dergelijke projecten is de kans op een gezonde zwangerschap en een goede start…

Meer informatie

RIS varianten en modules

RIS Vroeg Eropaf

RIS Vroeg Eropaf

Het opvangen, matchen en opvolgen van problematische financiële signalen binnen huishoudens

RIS Welzijn

RIS Welzijn

Cliëntvolgsyteem voor gebruik in alle werksoorten, bijv. (school)maatschappelijk werk, ouderenwerk, groepswerk en sociaal raadsliedenwerk.

RIS Goede start

RIS voor een Goede- en Kansrijke Start

Het vergroten van zelfredzaamheid voor jonge kwetsbare gezinnen gedurende de eerste 1000 dagen

RIS CJG

RIS Centra voor Jeugd en Gezin

Cliëntvolgsysteem gericht op de samenwerking tussen centra voor Jeugd en Gezin (CJG), opvoeders en professionals

RIS Z&O

RIS Zorg & Overlast

Voor de registratie van meldingen en signalen van zorg- en overlastsituaties.

RIS WMO

RIS WMO

Ondersteunen van loketconsulenten bij de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

RIS Rood

RIS Rood

Volledig op maat gemaakte applicatie om mensenhandel en andere misstanden in de raamprostitutie tegen te gaan.

RIS ST

RIS Sociaal team

Praktische ondersteuning voor het Sociaal Wijkteam, zónder dat dit een hoge registratielast met zich meebrengt

RIS Toeslagenaffaire

RIS Toeslagenaffaire

Speciaal voor gemeenten die naar aanleiding van de toeslagenaffaire een vinger aan de pols dienen te houden over het verloop van de sociale en financiële situatie van betrokkenen.

Ondersteuning in diverse werkgebieden

  • Vroegsignalering: om problematische financiële signalen binnen huishoudens op te vangen, te matchen en op te volgen.
  • Sociale wijkteams: voor multidisciplinaire wijkteams op het gebied van wonen, welzijn en zorg.
  • Welzijnswerk: bijvoorbeeld voor Maatschappelijk werk, Vrijwilligerswerk, Groepswerk, Sociaal raadslieden, Opvang.
  • Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO): voor zorgvragen, zoals aanvragen huishoudelijke hulp, ambulante ondersteuning, opvang.
  • Jeugd: voor vragen waar de gemeente verantwoordelijk voor is, zoals opvoedingsvragen, jeugdgezondheidszorg en trainingen/cursussen voor ouders.
  • Overige gebieden: door de flexibiliteit van RIS kunnen wij in korte tijd aansluiten op de geldende processen in vrijwel elk werkgebied, neem vrijblijvend contact met ons op wanneer u zich afvraagt wat wij voor u zouden kunnen betekenen!

Veiligheid

Data is per definitie gevoelig en dient volgens de hoogste normering beveiligd te worden. Daarom zijn wij ISO 27001 gecertificeerd en is onze software - en daarmee uw applicatie  en uw data - in goede handen.

Werkwijze

Onze werkwijze is transparant, in duidelijke stappen. Zo komt niemand voor verrassingen te staan.

Korte lijntjes

Natuurlijk heeft u één vast aanspreekpunt binnen ons bedrijf, maar u kunt ook altijd onze andere korte lijntjes gebruiken. Even een belletje of een mailtje en we gaan voor u aan de slag.