Decennialang bekrachtigde een traditionele ‘natte’ handtekening de gemaakte afspraken. Steeds vaker doen we echter met elkaar op afstand zaken. Dat vraagt om een officiële, rechtsgeldige, digitale handtekening om een document digitaal mee te ondertekenen. Inforing ontwikkelde een unieke app die u zekerheid biedt en verder helpt.

 

Klaar voor de toekomst
Het inkttijdperk en het daadwerkelijk op en neer sturen van papier is voorbij. Communicatie gaat sneller dan ooit en veelal via het internet. Dat vraagt om betrouwbare producten en een heldere archiveringsoplossing. Wanneer u zelf formulieren ontwerpt, die u beschikbaar stelt aan uw relaties, dan kunnen deze documenten met de door ons ontwikkelde app eenvoudig ingevuld én juridisch getoetst ondertekend worden. Compleet ingevulde en ondertekende formulieren kunnen daarna als PDF aan u doorgestuurd worden via de (beveiligde) e-mail of worden opgeslagen in een DMS of CRM-systeem.

Digitaal ondertekenen
Als een formulier wordt opgeroepen op een tablet of smartphone (iOS/Apple, Android, Windows mobile) dan kan de persoon die het formulier invult direct zijn handtekening op het scherm zetten. Indien het formulier op een ‘normale’ computer wordt ingevuld, zal een 6-cijferige code verschijnen. Deze code kan op een smartphone of tablet ingevuld worden in onze mobiele website of app, waarna daar de handtekening gezet kan worden. Direct na het zetten van de handtekening, zal deze ook in het formulier op de ‘normale’ computer verschijnen.

Meer weten?

Neem contact op voor een vrijblijvende offerte!

Andere RIS varianten en modules

RIS Vroeg Eropaf

RIS Vroeg Eropaf

Het opvangen, matchen en opvolgen van problematische financiële signalen binnen huishoudens

RIS Welzijn

RIS Welzijn

Cliëntvolgsyteem voor gebruik in alle werksoorten, bijv. (school)maatschappelijk werk, ouderenwerk, groepswerk en sociaal raadsliedenwerk.

RIS Goede start

RIS voor een Goede- en Kansrijke Start

Het vergroten van zelfredzaamheid voor jonge kwetsbare gezinnen gedurende de eerste 1000 dagen

RIS CJG

RIS Centra voor Jeugd en Gezin

Cliëntvolgsysteem gericht op de samenwerking tussen centra voor Jeugd en Gezin (CJG), opvoeders en professionals

RIS Z&O

RIS Zorg & Overlast

Voor de registratie van meldingen en signalen van zorg- en overlastsituaties.

RIS WMO

RIS WMO

Ondersteunen van loketconsulenten bij de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

RIS Rood

RIS Rood

Volledig op maat gemaakte applicatie om mensenhandel en andere misstanden in de raamprostitutie tegen te gaan.

RIS ST

RIS Sociaal team

Praktische ondersteuning voor het Sociaal Wijkteam, zónder dat dit een hoge registratielast met zich meebrengt

RIS Toeslagenaffaire

RIS Toeslagenaffaire

Speciaal voor gemeenten die naar aanleiding van de toeslagenaffaire een vinger aan de pols dienen te houden over het verloop van de sociale en financiële situatie van betrokkenen.

RIS Inburgering

RIS Inburgering

In 2022 is de nieuwe Wet inburgering van kracht. Met deze inburgeringswet krijgen gemeenten meer regie bij inburgering en komen er verschillende nieuwe taken bij gemeenten te liggen.

Korte lijntjes

Natuurlijk heeft u één vast aanspreekpunt binnen ons bedrijf, maar u kunt ook altijd onze andere korte lijntjes gebruiken. Even een belletje of een mailtje en we gaan voor u aan de slag.