In 2022 is de nieuwe Wet inburgering van kracht. Met deze inburgeringswet krijgen gemeenten meer regie bij inburgering en komen er verschillende nieuwe taken bij gemeenten te liggen.

– Een Brede intake: gemeenten moeten met elke inburgeringsplichtige nieuwkomer die bij hen wordt gehuisvest, een Brede intake houden (bij voorkeur al in het azc).
– Plan Inburgering en Participatie (PIP): op basis van deze Brede intake en een leerbaarheidstoets (afgenomen door een onafhankelijke organisatie) moet de gemeente een PIP opstellen met elke inburgeraar.
– Drie leerroutes: er komen drie leerroutes voor inburgering, voor vluchtelingen worden gemeenten verantwoordelijk voor de inkoop ervan. Overige nieuwkomers zorgen zelf voor de inkoop, eventueel met gebruik van een lening van DUO.
– Financieel ontzorgen: gemeenten nemen de eerste periode financiële taken over van de vluchteling, om financiële problemen te voorkomen.
– Voortgangsgesprekken: gemeenten moeten zorgen voor een aantal voortgangsgesprekken met vluchtelingen, het monitoren van hun aanwezigheid en het bewaken van hun voortgang bij inburgering.
– Module Arbeidsparticipatie (MAP): gemeenten worden verantwoordelijk voor een aanbod voor de MAP (voorheen ONA: Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt)
– Verder blijven gemeenten verantwoordelijk voor het aanbod Participatieverklaringstraject (PVT) en voor vluchtelingen voor een aanbod maatschappelijke begeleiding.

In samenwerking met gemeente AA en Hunze hebben we een RIS applicatie ingericht voor de nieuwe inburgeringstaken. Met RIS Inburgering kan de gemeente alle benodigde gegevens vastleggen en daarop rapporteren, o.a. aan het CBS.

Meer weten?

Neem contact op voor een vrijblijvende offerte!

Andere RIS varianten en modules

RIS SHV

RIS SHV

RIS SHV is een applicatie die op maat wordt ingericht op basis van de registratiebehoefte en het werkproces binnen de gemeente met betrekking tot de aanmelding en de intake voor de schuldhulpverlening.

Korte lijntjes

Natuurlijk heeft u één vast aanspreekpunt binnen ons bedrijf, maar u kunt ook altijd onze andere korte lijntjes gebruiken. Even een belletje of een mailtje en we gaan voor u aan de slag.