RIS SHV is een applicatie die op maat wordt ingericht op basis van de registratiebehoefte en het werkproces binnen de gemeente met betrekking tot de aanmelding en de intake voor de schuldhulpverlening. Hiermee wordt een applicatie geleverd die naadloos aansluit bij het werkproces.

 

RIS SHV is in staat om de volgende werkzaamheden te ondersteunen:
– Dossiervorming, door het aanmaken van personen, contacten;
– Voortgangsbewaking door het uitzetten van rappels en deadlines;
– Actielijsten met overzichten van openstaande actiepunten en afspraken;
– Aanmaken van brieven of formulieren op basis van vastgestelde sjablonen;
– Het uitsturen van geautomatiseerde e-mails afhankelijk van de stap in het werkproces.

 

De volgende proces trappen kunnen in RIS SHV worden vastgelegd:

  • Aanmelding;
  • Uitnodiging voor intake SHV;
  • Intake uitvoeren (intakegesprek met ondersteuning van derden) waarna een concept plan van aanpak wordt opgesteld;
  • Plan van aanpak en beschikking worden afgewerkt waarna het SHV dossier doorgezonden kan worden naar de volgende fase.

Meer weten?

Neem contact op voor een vrijblijvende offerte!

Andere RIS varianten en modules

RIS Vroeg Eropaf

RIS Vroeg Eropaf

Het opvangen, matchen en opvolgen van problematische financiële signalen binnen huishoudens

RIS Welzijn

RIS Welzijn

Cliëntvolgsyteem voor gebruik in alle werksoorten, bijv. (school)maatschappelijk werk, ouderenwerk, groepswerk en sociaal raadsliedenwerk.

RIS Goede start

RIS voor een Goede- en Kansrijke Start

Het vergroten van zelfredzaamheid voor jonge kwetsbare gezinnen gedurende de eerste 1000 dagen

RIS CJG

RIS Centra voor Jeugd en Gezin

Cliëntvolgsysteem gericht op de samenwerking tussen centra voor Jeugd en Gezin (CJG), opvoeders en professionals

RIS Z&O

RIS Zorg & Overlast

Voor de registratie van meldingen en signalen van zorg- en overlastsituaties.

RIS WMO

RIS WMO

Ondersteunen van loketconsulenten bij de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

RIS Rood

RIS Rood

Volledig op maat gemaakte applicatie om mensenhandel en andere misstanden in de raamprostitutie tegen te gaan.

RIS ST

RIS Sociaal team

Praktische ondersteuning voor het Sociaal Wijkteam, zónder dat dit een hoge registratielast met zich meebrengt

RIS Toeslagenaffaire

RIS Toeslagenaffaire

Speciaal voor gemeenten die naar aanleiding van de toeslagenaffaire een vinger aan de pols dienen te houden over het verloop van de sociale en financiële situatie van betrokkenen.

RIS Inburgering

RIS Inburgering

In 2022 is de nieuwe Wet inburgering van kracht. Met deze inburgeringswet krijgen gemeenten meer regie bij inburgering en komen er verschillende nieuwe taken bij gemeenten te liggen.

Korte lijntjes

Natuurlijk heeft u één vast aanspreekpunt binnen ons bedrijf, maar u kunt ook altijd onze andere korte lijntjes gebruiken. Even een belletje of een mailtje en we gaan voor u aan de slag.