Praktische ondersteuning voor het Sociaal Wijkteam. RIS voor het Sociaal Team (ST) is ontwikkeld in samenwerking met de sociale wijkteams in Amsterdam (Samen DOEN in de Buurt) en Dordrecht. De applicatie verandert de dagelijkse werkzaamheden van de sociale wijkteams aanmerkelijk, zónder dat dit een hoge registratielast met zich meebrengt.

 

Ten behoeve van rapportages biedt RIS ST exportbestanden (Excel, SPSS) aan, standaardrapportages (klik & klaar), dynamische rapportages en koppelingen naar externe BI-tools zoals Cognos of Yellowfin. Door koppelingen met basisregistraties, gegevensmagazijnen, een zaaksysteem of DMS worden de gegevens tussen RIS en deze andere systemen naadloos uitgewisseld.

Toegang of: Verschillende rollen

Sociale wijkteams bestaan uit verschillende personen met verschillende rollen. Door het inrichten van een rechtensysteem kunnen de diverse gebruikers toegang tot bepaalde gegevens en koppelingen verleend of ontzegd worden.

Mijn Dossier

Ter bevordering van de ‘eigen kracht’ is het soms wenselijk om een online omgeving voor de gezinnen in te richten. RIS ST kan worden uitgebreid met een beveiligde ‘Mijn Dossier’ omgeving. Hierbinnen kan het gezin inloggen, de gegevens raadplegen en waar nodig aanpassen. Ook kan een gezin zelf bepaalde acties binnen een eventueel Plan van Aanpak afronden. Desgewenst kan ‘Mijn Dossier’ vervangen worden door een reeds bestaande PIP.

Meer weten?

Neem contact op voor een vrijblijvende offerte!

Andere RIS varianten en modules

RIS Vroeg Eropaf

RIS Vroeg Eropaf

Het opvangen, matchen en opvolgen van problematische financiële signalen binnen huishoudens

RIS Welzijn

RIS Welzijn

Cliëntvolgsyteem voor gebruik in alle werksoorten, bijv. (school)maatschappelijk werk, ouderenwerk, groepswerk en sociaal raadsliedenwerk.

RIS Goede start

RIS voor een Goede- en Kansrijke Start

Het vergroten van zelfredzaamheid voor jonge kwetsbare gezinnen gedurende de eerste 1000 dagen

RIS CJG

RIS Centra voor Jeugd en Gezin

Cliëntvolgsysteem gericht op de samenwerking tussen centra voor Jeugd en Gezin (CJG), opvoeders en professionals

RIS Z&O

RIS Zorg & Overlast

Voor de registratie van meldingen en signalen van zorg- en overlastsituaties.

RIS WMO

RIS WMO

Ondersteunen van loketconsulenten bij de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

RIS Rood

RIS Rood

Volledig op maat gemaakte applicatie om mensenhandel en andere misstanden in de raamprostitutie tegen te gaan.

RIS ST

RIS Sociaal team

Praktische ondersteuning voor het Sociaal Wijkteam, zónder dat dit een hoge registratielast met zich meebrengt

RIS Toeslagenaffaire

RIS Toeslagenaffaire

Speciaal voor gemeenten die naar aanleiding van de toeslagenaffaire een vinger aan de pols dienen te houden over het verloop van de sociale en financiële situatie van betrokkenen.

Korte lijntjes

Natuurlijk heeft u één vast aanspreekpunt binnen ons bedrijf, maar u kunt ook altijd onze andere korte lijntjes gebruiken. Even een belletje of een mailtje en we gaan voor u aan de slag.