Speciaal voor gemeenten die naar aanleiding van de toeslagenaffaire een vinger aan de pols dienen te houden over het verloop van de sociale en financiële situatie van betrokkenen, en hierover terugkoppeling dienen te geven aan de Belastingdienst, hebben wij RIS Toeslagenaffaire in het leven geroepen.

 

Duizenden ouders zijn getroffen door de problemen met de kinderopvangtoeslag. De Belastingdienst/Toeslagen compenseert hen daar financieel voor. Maar voor wie in de problemen is geraakt is dat niet altijd voldoende. Er kunnen bijvoorbeeld problemen zijn ontstaan rondom huisvesting, schulden, inkomen, zorg en de opvoeding van kinderen.

Staatssecretaris Van Huffelen, verantwoordelijk voor Toeslagen, heeft daarom de gemeenten gevraagd om die ouders over de volle breedte hulp te bieden. De VNG heeft met staatssecretaris van Huffelen sinds juni 2020 het gesprek gevoerd over de randvoorwaarden waaronder gemeenten de benodigde ondersteuning aan de gedupeerde ouders kunnen bieden. VNG en Belastingdienst/Toeslagen hebben op 28 september 2020 een akkoord bereikt om ondersteuning te bieden aan gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire.

Speciaal voor gemeenten hebben wij RIS Toeslagenaffaire ontwikkeld. Het doel van onze software is enerzijds het eenvoudig en gestructureerd monitoren van de betrokken gezinnen. Door het registreren van de diverse contacten en het op verschillende evaluatiemomenten vastleggen van een gestandaardiseerde set van parameters, ontstaat een goed beeld over het verloop van de ondersteuning van de sociale en financiële situaties van deze gezinnen.

Onze applicatie helpt u bij de administratie en een goede financiële verantwoording inzake de hersteloperatie van de toeslagenaffaire. De onderbouwing richting de Belastingdienst wordt hiermee zo eenvoudig mogelijk gemaakt, zodat u uw tijd op een zo efficiënt mogelijke manier kunt blijven besteden.

Inforing heeft binnen gemeenten ruime ervaring opgedaan met het leveren van een registratie- en regiesysteem ter ondersteuning van diverse projecten. Op lokaal niveau zitten er soms grote verschillen in de werkprocessen binnen gemeenten en projecten, denk bijvoorbeeld aan de betrokkenen bij het project, aan de rollen die vervuld worden en de registratie- en rapportagebehoefte van de gemeente in kwestie. Om telkens een passende oplossing te leveren zal, tijdens het implementatietraject van RIS, het systeem volledig op maat worden ingericht en gebruiksklaar opgeleverd worden.

Meer weten?

Neem contact op voor een vrijblijvende offerte!

Andere RIS varianten en modules

RIS Welzijn

RIS Welzijn

Cliëntvolgsyteem voor gebruik in alle werksoorten, bijv. (school)maatschappelijk werk, ouderenwerk, groepswerk en sociaal raadsliedenwerk.

RIS Vroeg Eropaf

RIS Vroeg Eropaf

Het opvangen, matchen en opvolgen van problematische financiële signalen binnen huishoudens

RIS Goede start

RIS voor een Goede- en Kansrijke Start

Het vergroten van zelfredzaamheid voor jonge kwetsbare gezinnen gedurende de eerste 1000 dagen

RIS CJG

RIS Centra voor Jeugd en Gezin

Cliëntvolgsysteem gericht op de samenwerking tussen centra voor Jeugd en Gezin (CJG), opvoeders en professionals

RIS Z&O

RIS Zorg & Overlast

Voor de registratie van meldingen en signalen van zorg- en overlastsituaties.

RIS WMO

RIS WMO

Ondersteunen van loketconsulenten bij de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

RIS Rood

RIS Rood

Volledig op maat gemaakte applicatie om mensenhandel en andere misstanden in de raamprostitutie tegen te gaan.

RIS ST

RIS Sociaal team

Praktische ondersteuning voor het Sociaal Wijkteam, zónder dat dit een hoge registratielast met zich meebrengt

RIS Toeslagenaffaire

RIS Toeslagenaffaire

Speciaal voor gemeenten die naar aanleiding van de toeslagenaffaire een vinger aan de pols dienen te houden over het verloop van de sociale en financiële situatie van betrokkenen.

Korte lijntjes

Natuurlijk heeft u één vast aanspreekpunt binnen ons bedrijf, maar u kunt ook altijd onze andere korte lijntjes gebruiken. Even een belletje of een mailtje en we gaan voor u aan de slag.