Projecten met een “1000 dagen programma” volgens de Goede- of Kansrijke Start methode richten zich op jonge kwetsbare gezinnen. Deze gezinnen hebben te maken met sociale en financiële problematiek en kunnen niet zelfstandig uit hun problematische situatie komen.

 

Het doel van dergelijke projecten is de kans op een gezonde zwangerschap en een goede start voor het kind te vergroten door een intensieve aanpak van de eerste 1000-dagen. In die periode werken medewerkers van het project samen met het gezin aan het vergroten van de zelfredzaamheid.

Inforing heeft bij meerdere gemeenten ervaringen opgedaan met het leveren van een registratie- en regiesysteem ter ondersteuning van deze projecten, waaronder bij de projecten ‘Moeders van Rotterdam’ en ‘Moeders van Hoogeveen’. Binnen ons registratie- en regiesysteem, met de naam ‘RIS’, kan de situatie van de gezinnen vastgelegd worden, waarna op een zoveel mogelijk ‘gestandaardiseerde’ wijze een gezinsplan opgesteld kan worden. Per actie binnen het gezinsplan kan aangegeven worden wie verantwoordelijk is (het gezin, het netwerk, een professionele organisatie of het project) en wanneer de actie uitgevoerd moet worden.

Op lokaal niveau zitten er soms grote verschillen in de werkprocessen binnen gemeenten en projecten, denk bijvoorbeeld aan de betrokkenen bij het project, de rollen die vervuld worden en de registratie- en rapportagebehoefte van de gemeente. Om een passende oplossing te leveren in elke situatie zal, tijdens het implementatietraject van RIS, het systeem volledig op maat worden ingericht en gebruiksklaar opgeleverd worden.

Voor de sturing en verantwoording van het project biedt RIS verschillende vormen van informatie, zoals exports, rapportages en een koppeling met een BI-tool.

Meer weten?

Neem contact op voor een vrijblijvende offerte!

Andere RIS varianten en modules

RIS Vroeg Eropaf

RIS Vroeg Eropaf

Het opvangen, matchen en opvolgen van problematische financiële signalen binnen huishoudens

RIS Welzijn

RIS Welzijn

Cliëntvolgsyteem voor gebruik in alle werksoorten, bijv. (school)maatschappelijk werk, ouderenwerk, groepswerk en sociaal raadsliedenwerk.

RIS Goede start

RIS voor een Goede- en Kansrijke Start

Het vergroten van zelfredzaamheid voor jonge kwetsbare gezinnen gedurende de eerste 1000 dagen

RIS CJG

RIS Centra voor Jeugd en Gezin

Cliëntvolgsysteem gericht op de samenwerking tussen centra voor Jeugd en Gezin (CJG), opvoeders en professionals

RIS Z&O

RIS Zorg & Overlast

Voor de registratie van meldingen en signalen van zorg- en overlastsituaties.

RIS WMO

RIS WMO

Ondersteunen van loketconsulenten bij de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

RIS Rood

RIS Rood

Volledig op maat gemaakte applicatie om mensenhandel en andere misstanden in de raamprostitutie tegen te gaan.

RIS ST

RIS Sociaal team

Praktische ondersteuning voor het Sociaal Wijkteam, zónder dat dit een hoge registratielast met zich meebrengt

RIS Toeslagenaffaire

RIS Toeslagenaffaire

Speciaal voor gemeenten die naar aanleiding van de toeslagenaffaire een vinger aan de pols dienen te houden over het verloop van de sociale en financiële situatie van betrokkenen.

RIS Inburgering

RIS Inburgering

In 2022 is de nieuwe Wet inburgering van kracht. Met deze inburgeringswet krijgen gemeenten meer regie bij inburgering en komen er verschillende nieuwe taken bij gemeenten te liggen.

Korte lijntjes

Natuurlijk heeft u één vast aanspreekpunt binnen ons bedrijf, maar u kunt ook altijd onze andere korte lijntjes gebruiken. Even een belletje of een mailtje en we gaan voor u aan de slag.