In het kader van het project vroegsignalering bij problematische schulden is in samenwerking met de gemeente Amsterdam de applicatie RIS Vroeg Eropaf ontwikkeld. Dit unieke regiesysteem wordt sinds 2009 zeer succesvol ingezet bij tal van gemeenten.

 

Veel mensen met financiële problemen melden zich niet of (veel) te laat bij instanties voor schuldhulpverlening. Een dilemma waar gemeenten daarom mee worstelen is de vraag wanneer burgers met dreigende problematische schulden benaderd moeten worden. Gebeurt dit te vroeg dan gaat dit in tegen de gedachte van zelfredzaamheid van burgers en is er bovendien de kans dat er nog geen probleem is. Gebeurt dit te laat en zijn de schulden al zeer groot dan is de kans op een oplossing klein. Het is dus zaak voor gemeenten om hierin het goede moment te vinden. Huishoudens met beginnende betalingsproblemen kunnen sneller opgespoord worden met RIS vroeg Eropaf. Hierdoor is het vinden van het juiste moment voor benadering preciezer te bepalen.

Over de uitwisseling van gegevens zijn goede afspraken gemaakt: het gebeurt op een veilige manier, alleen noodzakelijke gegevens worden gedeeld en de gegevens zijn voor niemand anders zichtbaar dan voor de schuldhulpverleners en maatschappelijk werkers die daadwerkelijk op pad gaan.

Meer weten? Kijk op vroegsignalering.nl of neem contact met ons op!

Meer weten?

Neem contact op voor een vrijblijvende offerte!

Andere RIS varianten en modules

RIS Vroeg Eropaf

RIS Vroeg Eropaf

Het opvangen, matchen en opvolgen van problematische financiële signalen binnen huishoudens

RIS Welzijn

RIS Welzijn

Cliëntvolgsyteem voor gebruik in alle werksoorten, bijv. (school)maatschappelijk werk, ouderenwerk, groepswerk en sociaal raadsliedenwerk.

RIS Goede start

RIS voor een Goede- en Kansrijke Start

Het vergroten van zelfredzaamheid voor jonge kwetsbare gezinnen gedurende de eerste 1000 dagen

RIS CJG

RIS Centra voor Jeugd en Gezin

Cliëntvolgsysteem gericht op de samenwerking tussen centra voor Jeugd en Gezin (CJG), opvoeders en professionals

RIS Z&O

RIS Zorg & Overlast

Voor de registratie van meldingen en signalen van zorg- en overlastsituaties.

RIS WMO

RIS WMO

Ondersteunen van loketconsulenten bij de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

RIS Rood

RIS Rood

Volledig op maat gemaakte applicatie om mensenhandel en andere misstanden in de raamprostitutie tegen te gaan.

RIS ST

RIS Sociaal team

Praktische ondersteuning voor het Sociaal Wijkteam, zónder dat dit een hoge registratielast met zich meebrengt

RIS Toeslagenaffaire

RIS Toeslagenaffaire

Speciaal voor gemeenten die naar aanleiding van de toeslagenaffaire een vinger aan de pols dienen te houden over het verloop van de sociale en financiële situatie van betrokkenen.

RIS Inburgering

RIS Inburgering

In 2022 is de nieuwe Wet inburgering van kracht. Met deze inburgeringswet krijgen gemeenten meer regie bij inburgering en komen er verschillende nieuwe taken bij gemeenten te liggen.

Korte lijntjes

Natuurlijk heeft u één vast aanspreekpunt binnen ons bedrijf, maar u kunt ook altijd onze andere korte lijntjes gebruiken. Even een belletje of een mailtje en we gaan voor u aan de slag.