RIS WMO ondersteunt loketconsulenten bij de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning(WMO) waarbij dossiervorming centraal staat.

RIS WMO wordt gekenmerkt door:

• Opbouwen van dossiers tot een cliëntvolgsysteem
• Registratie van anonieme contacten
• Geïntegreerde sociale kaart/productencatalogus
• Geavanceerde werkprocesondersteuning (incl. ketenpartners)
• Takenlijst met agenda
• Uitgebreide managementinformatie

Deze slimme applicatie kan worden uitgebreid worden met verschillende modules. Zoals bijvoorbeeld:

• Tijdschrijven
• Complete afhandeling van de financiële kant van de WMO
• Uitleen van hulpmiddelen
• Koppelingen met GWS4all, CivisionZorg, CWI, GBA, externe productenboeken
• Mijn Loket met DigiD
• Online loket

Andere RIS varianten en modules

RIS Vroeg Eropaf

RIS Vroeg Eropaf

Het opvangen, matchen en opvolgen van problematische financiële signalen binnen huishoudens

RIS Goede start

RIS voor een Goede- en Kansrijke Start

Het vergroten van zelfredzaamheid voor jonge kwetsbare gezinnen gedurende de eerste 1000 dagen

RIS CJG

RIS Centra voor Jeugd en Gezin

Cliëntvolgsysteem gericht op de samenwerking tussen centra voor Jeugd en Gezin (CJG), opvoeders en professionals

RIS Z&O

RIS Zorg & Overlast

Voor de registratie van meldingen en signalen van zorg- en overlastsituaties.

RIS WMO

RIS WMO

Ondersteunen van loketconsulenten bij de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

RIS Rood

RIS Rood

Volledig op maat gemaakte applicatie om mensenhandel en andere misstanden in de raamprostitutie tegen te gaan.

RIS Welzijn

RIS Welzijn

Cliëntvolgsyteem voor gebruik in alle werksoorten, bijv. (school)maatschappelijk werk, ouderenwerk, groepswerk en sociaal raadsliedenwerk.

RIS ST

RIS Sociaal team

Praktische ondersteuning voor het Sociaal Wijkteam, zónder dat dit een hoge registratielast met zich meebrengt

Korte lijntjes

Natuurlijk heeft u één vast aanspreekpunt binnen ons bedrijf, maar u kunt ook altijd onze andere korte lijntjes gebruiken. Even een belletje of een mailtje en we gaan voor u aan de slag.